Bestuur

Voorzitter     Theo Patocka
voorzitter@roeiverenigingdekogge.nl
 
Secretariaat     Annemieke de Zwart
secretariaat@roeiverenigingdekogge.nl
0227-543431
 
Penningmeester     Richard Overstegen
penningmeester@roeiverenigingdekogge.nl
     
Algemene bestuursleden   Ton van Gent, Mirjam Breeuwer en
Paul van den Berg
     

Commissarissen

Instructie   Mirjam Breeuwer
roeien@roeiverenigingdekogge.nl
     
Accommodatie   Paul van den Berg
accommodatie@roeiverenigingdekogge.nl
     
Toer   Hanneke Koning
toercommissie@roeiverenigingdekogge.nl
     
Materiaal   Ton van Gent
materiaal@roeiverenigingdekogge.nl
0228-527443
     

Post adres

Secretariaat   Roeivereniging "de Kogge"
Weidelaan 2
1676 EV Twisk
     
P.R.   Theo Patocka
theopatocka@yahoo.com
     

Bankgegevens

Rekeningnr.:   NL38 RABO 0158 4486 77
Te name van:   Roeivereniging De Kogge
     

Website

Webmaster   Jan Kuiken
webmaster@roeiverenigingdekogge.nl
     

Club

Vertrouwenspersoon   Geert Veldhuis
grveldhuis@solcon.nl
Tel:  06 - 52 61 83 72