Nieuwe leden


Je bent net lid geworden of je overweegt lid geworden en je wilt weten wat Roeivereniging de Kogge jou te bieden heeft. Er staat allerlei informatie onder de verschillende kopjes op de site en hier is die kort samengevat. Het hebben van een zwemdiploma is vereist.

Instructie of inlooproeien…
Je hebt zeer waarschijnlijk drie proeflessen gehad of, in het geval je al kon roeien, heb je drie keer in een inloopgroep meegeroeid. Wat is het verschil?

Na de proeflessen ga je nog een tijdje door met instructie. Instructie krijg je in een C2 of een wherry, een brede boot voor twee roeiers. Je hebt dus les met z’n tweeën. Na ca. 10 lessen is je techniek goed genoeg is om in een inloopgroep mee te roeien. Je doet dan examen S1 (zie het stukje op de site over examens). Je mag daarna tijdens de inloopuren roeien en je gaat tegelijk beginnen met stuurles.

De inloopgroepen roeien op maandag, dinsdag, zaterdag en zondag van 10 tot half 12. Van half april tot eind september ook op woensdagavond. Voor de precieze tijd mail je naar één van de bestuursleden.
Het inlooproeien is voor leden die hun eerste roeibevoegdheid hebben gehaald en nieuwe leden die al een roeibevoegdheid van een andere vereniging hebben. De roeiers verzamelen ca. 10 minuten voor de starttijd bij de Roeiboet (het clubhuis) en afhankelijk van het aantal mensen worden de ploegen ingedeeld. Er wordt geroeid door Medemblik of richting Egboetswater en Oostwoud. Naderhand wordt er koffie en thee gezet voor de liefhebbers.
Tijdens het roeien wordt er altijd wat bijgespijkerd aan techniek en wordt er ook flink aan de riemen getrokken. Omdat we in gestuurde boten roeien, is er altijd iemand die moet sturen en dus niet kan roeien. Van alle leden wordt verwacht dat zij hun aandeel in het sturen nemen zodat dit niet altijd door de zelfde mensen hoeft worden gedaan.

De inloopgroepen worden momenteel gecoördineerd door dag coördinatoren. Er wordt er ook op andere dagen en dagdelen geroeid.

Toerroeien
Door de toercommissie worden er tochten en andere activiteiten georganiseerd die voor alle leden open zijn. Ook wordt er ingeschreven voor tochten bij andere verenigingen. Hier mag je aan mee doen als je je eerste roeibevoegdheid hebt gehaald. Voor deze activiteiten hangen er intekenlijsten in de Roeiboet. De activiteiten worden altijd aangekondigd per mail, op de website en op het whiteboard in de Roeiboet.

Wedstrijd voor beginnende roeiers
Elk jaar wordt er door een vereniging in de regio een wedstrijd over 500 meter georganiseerd speciaal voor startende roeiers. Er wordt geroeid in een C4. Van te voren gaan we hier met de deelnemers voor trainen. Kijk op de kalender op de website wanneer en waar de eerstvolgende wedstrijd is. Bij deelname aan roeiwedstrijden is een medische keuring verplicht.

Roeiexamens
De examencommissie houdt één of twee keer per jaar een speciale dag om examens af te nemen. Je wordt hiervan via mail en aankondigingen op de site en in de Roeiboet op de hoogte gehouden. In de agenda op de site kun je zien wanneer de eerstvolgende examendag is. De examens zijn in de ochtend en 's middags kun je onder begeleiding van instructeurs wat nieuwe dingen oefenen zoals b. v. roeien in een 1-persoonsboot.

Andere bijeenkomsten voor leden
In het voorjaar is de jaarlijkse ledenvergadering. Hier worden o.a. de financiën besproken, zoals de afrekening van het vorige jaar en de begroting voor het nieuwe jaar. Ook wordt hier door de leden de contributie voor het volgende kalenderjaar vastgelegd. Verder worden de verslagen van de commissies besproken en natuurlijk de toekomstplannen.

In de winter is er altijd een gezellige middag voor leden met een hapje en drankje en wat warm eten. In het seizoen waarin niet zoveel wordt geroeid is het altijd erg gezellig elkaar dan weer eens te zien en spreken.

Eén keer per week komt de materiaalcommissie bijeen om aan boten of riemen te werken. Hiervoor kun je je aanmelden bij de materiaalcommissaris.

Voor en door leden
Zoals je ziet wordt er veel georganiseerd voor de leden. Omdat we nog een kleine vereniging zijn, kan dat niet zonder de zelfwerkzaamheid van de leden. Er is voor elk lid wel iets waar hij of zij goed in is en alleen door de inzet van ons allemaal is er een toekomst voor deze vereniging!