Nieuwe leden

Je bent net lid geworden of je overweegt lid te worden en je wilt weten wat Roeivereniging de Kogge jou te bieden heeft. Er staat allerlei informatie onder de verschillende kopjes op de site die hieronder is samengevat. Je moet verklaren de zwemkunst machtig te zijn.

Beginnerscursus

Als je nog niet kunt roeien, kom je in de beginnerscursus. Je krijgt instructie in verschillende boottypen. Vaak in een wherry, een brede boot voor twee roeiers maar soms ook in een boot met meer roeiers. Als je wilt kan je ook een C1 (éénpersoonsboot) proberen. Hierin zit je in je eentje en staat de instructeur op de kant of roeit met je mee. Door de afwisseling krijg je de techniek sneller onder de knie. Na een tijdje ga je ook leren sturen in een wherry. Als het roeien én sturen goed gaat, dan kan je examen doen. Daarna ga je door met de vervolgcursus. Je mag je nu inschrijven voor evenementen binnen de vereniging.

Vervolgcursussen

Je gaat nu leren roeien én sturen in een C-boot voor drie of vier roeiers. Doordat de boot sneller gaat, moet de roeibeweging ook sneller en dat is wennen. Deze boten zijn langer dan een wherry en C2, daarom heb je hier extra les voor nodig. Als het roeien en sturen goed gaat, kan je examen doen en mag je mee gaan roeien in de inloopgroepen. Je mag je aanmelden voor roeievenementen bij andere verenigingen, zoals de diverse toertochten, wedstrijden of de Elfstedenroeimarathon. 

Ben je iemand die het liefst alleen in de boot zit, dan kan je de vervolgcursus krijgen in een C1 en, later, een skiff. Hiervoor geldt ook dat je na verloop van tijd examen doet.

Gevorderdencursussen

Je kunt leren roeien en sturen in een gladde vier. Daarna kan je meedoen aan trainingen met clubgenoten. Ook kunnen jullie samen meedoen aan wedstrijden bij andere verenigingen.

Daarnaast kan je leren roeien in een skiff. Dit is ons smalste boottype en het is een leuke uitdaging hierin te leren roeien.

Inlooproeien

De inloopgroepen roeien op alle dagen van de week in de ochtend. Je meldt je hiervoor aan bij de dagcoördinator. Een overzicht hiervan staat maandelijks in de nieuwsbrief. Van half april tot eind september wordt er ook ’s avonds geroeid. 
Het inlooproeien is voor leden die klaar zijn met een vervolgcursus én nieuwe leden die al een roeibevoegdheid van een andere vereniging hebben. De roeiers verzamelen ca. 10 minuten voor de starttijd in de kantine. Er wordt geroeid door Medemblik of richting Egboetswater en Oostwoud. Naderhand wordt er koffie en thee gezet voor de liefhebbers. 
Tijdens het roeien wordt er altijd wat bijgespijkerd aan techniek en wordt er ook flink aan de riemen getrokken. Omdat we in gestuurde boten roeien, is er altijd iemand die moet sturen en dus niet kan roeien. Van alle leden wordt verwacht dat zij hun aandeel in het sturen nemen zodat dit niet altijd door dezelfde mensen hoeft worden gedaan.

Examens

De instructeurs geven aan wie er klaar is voor een examen. De examencommissie maakt afspraken met deze leerlingen en neemt examens af tijdens de instructiemomenten. 

Toerroeien

Door de toercommissie worden er tochten en andere activiteiten georganiseerd die voor alle leden open zijn. Ook wordt er ingeschreven voor tochten bij andere verenigingen. 

In de kantine ligt een boek met inschrijfformulieren voor de verschillende activiteiten. De activiteiten worden altijd aangekondigd in de nieuwsbrief.

Sportief roeien

Voor de leden die moe willen worden van een training en het geen probleem vinden wat meer van hun lichaam te vergen, worden extra trainingen georganiseerd. Zo hebben we een wekelijkse kracht- / corestability- / cardiofitnesstraining op dinsdag om 19:30 uur. Je kunt je aanmelden bij Ruth Visser.

Ook stimuleert de commissie de leden om mee te doen aan wedstrijden bij andere verenigingen. De te roeien afstanden variëren van 4 tot 200 km. Een voorbeeld daarvan is de Elfstedentocht die wordt verroeid in het hemelvaartweekend.

Elk najaar worden er clubkampioenschappen georganiseerd. 

De activiteiten worden aangekondigd in de nieuwsbrief en zijn open voor alle leden.

Bijeenkomsten voor leden

In het voorjaar is de jaarlijkse ledenvergadering. Hier worden o.a. de financiën besproken, zoals de afrekening van het vorige jaar en de begroting voor het nieuwe jaar. Ook wordt hier door de leden de contributie voor het volgende kalenderjaar vastgelegd. Verder worden de verslagen van de commissies besproken en natuurlijk de toekomstplannen.

Aan het begin van de zomer is er een barbecue waarbij de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.

Voor en door leden

Eén keer per week komt de materiaalcommissie bijeen om aan boten of riemen te werken. Hiervoor kun je je aanmelden bij de materiaalcommissaris.

Elke maand is er een inloopgroep verantwoordelijk voor de schoonmaak van het gebouw. Het schoonmaken gebeurt wekelijks, na het roeien. Aan bod komen de toiletten en toiletruimte, de kantine, de keuken, de zolder en de vloer van de loods. 

Jaarlijks organiseert de materiaalcommissie een schoonmaakdag. Hierbij worden alle riemen en boten goed schoongemaakt en voorzien van een waslaag.

Zoals je ziet wordt er veel georganiseerd voor de leden. Omdat we een relatief kleine vereniging zijn, kan dat niet zonder de zelfwerkzaamheid van de leden. Er is voor elk lid wel iets waar hij of zij goed in is en alleen door de inzet van ons allemaal is er een toekomst voor deze vereniging!