Lidmaatschap

Iedereen die tien jaar of ouder is en kan zwemmen, kan lid worden van roeivereniging de Kogge. Er is geen sprake van selectie of ballotage. De Kogge is een open vereniging die voor iedereen toegankelijk is.

Het lidmaatschapsjaar loopt van januari tot en met december. Als iemand in de loop van het jaar lid wordt, zal de contributie voor dat deeljaar naar rato worden berekend. De bijdrage van de KNRB wordt niet naar rato berekend, omdat wij deze ook volledig afdragen. De KNRB bijdrage voor 2024 is 44,73 euro voor een gewoon lid en 25,12 euro voor een junior lid.


Lidmaatschap aanmelden

Heb je niet eerder geroeid stuur dan een mail naar Bart de Groot, instructie@roeiverenigingdekogge.nl voor 3 proeflessen met een instructeur. Als je 3 proeflessen hebt gehad en je wilt graag lid worden of je kunt al roeien: vul dan het inschrijfformulier in en stuur dit per email naar secretariaat@roeiverenigingdekogge.nl of doe het in het postvak 'secretaris' op de eerste verdieping van het clubhuis, het is het kluisje rechts boven. 
 

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Het lidmaatschap kan per kalenderjaar worden opgezegd voor 1 december van het lopende jaar, dit dient schriftelijk of per email te gebeuren bij het secretariaat.

Proeflessen

Een serie van 3 proeflessen kost 25,- euro. Je krijgt drie keer instructie om kennis te maken met de roeisport. Word je lid, dan worden de kosten van de proeflessen in mindering gebracht op het inschrijfgeld en betaal je nog maar 10,- euro inschrijfgeld. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd.
 
Contributie 2024
 

Contributie RV de Kogge 2024

     
     

incl.

Soort lidmaatschap

Per jaar

KNRB bijdrage

KNRB  bijdrage

gewoon lidmaatschap volwassenen*

€                219,57 

 €                  44,73

 €                264,30 

gezinslid volwassenen*

€                198,57 

 €                  44,73

 €                243,30 

volwassenen 19 - 25 jaar*

€                114,07 

 €                  44,73

 €                158,80 

gezinslid 19 - 25 jaar* 

 €               104,07 

 €                  44,73 

 €                148,80 

juniorlid < 19 jaar**

€                  98,51 

 €                  25,12 

 €                123,63 

gezinslid junior < 19 jaar**

€                  88,51 

 €                  25,12 

 €                113,63 

3 proeflessen

€                  25,00 

   

inschrijfgeld (incl. 3 proeflessen)

€                  35,00 

   
       

*KNRB bijdrage volwassenen per jaar

€                  44,73 

   

**KNRB bijdrage junioren per jaar

€                  25,12